placeholder

Pengertian ROM

Pengertian ROM

Rom Adalah Rentang Pergerakan Sendi Atau Range Of Motion Merupakan Latihan Pergerakan Otot Secara Isotonik Dengan Cara Menggerakan Setiap Sendi  Dalam Rentang Gerak Yang Lengkap Sehingga Peregangan Otot Sekitar Menjadi Maksimal